Bärgning med kran


I vår fordonspark har vi två kranbilar som används vid bärgningar. 

Det underlättar bärgning av personbilar som av någon anledning är svåra att komma åt eller som har hamnat utanför vägen i olämplig terräng för att vinschas upp på vägen igen. 

Vi kranar bilar på olycksplatser som tex. hamnat i vajerräcket och då kan vara tidskrävande att vinscha bort.

Vi kan även utföra omlastning av lastbilar som varit med om dikeskörning, olycka eller fått förskjutning i lasten.


prev next